Na de raadsverkiezingen verandert er altijd veel: zowel de samenstelling van de gemeenteraad als de politieke en personele samenstelling van het college. Nieuwe mensen, nieuwe verhoudingen, het opnieuw “uitvinden” van de bestuurscultuur.

De onderhandelingen over een nieuw college en een nieuw programma zijn voorbehouden aan de onderhandelaars uit de nieuwe gemeenteraad.

Maar… burgemeester, gemeentesecretaris, griffier: als rotsen in de branding is het aan u om in samenspel met elkaar zorg te dragen voor de continuïteit. Hoe geeft u alle ruimte aan het lokale democratisch proces en zorgt u tevens dat ervaring en kennis van de ene zittingsperiode meegenomen worden naar de volgende?

 

Omdat u borg staat voor de kwaliteit van het transitieproces en mede de basis vormt voor de kwaliteit van het nieuwe college en de nieuwe raad, organiseren wij op woensdag 6 september in Maastricht van 17.00 uur (16.30 inloop) tot 19.00 (met na afloop de mogelijkheid om een hapje te eten op het terras van Mosae Forum) het mini-symposium:

 

Continuïteit in verkiezingstijd

 

Tijdens dit mini-symposium gaan we aan de hand van voorbeelden en ervaringen in debat met onze sprekers om samen te bepalen welke ingrediënten nodig zijn voor een goede start van de nieuwe raads- en collegeperiode. Dit doen we ondermeer aan de hand van de volgende vragen:

 

Kortom: hoe gaat u goed voorbereid de verkiezingstijd in en draagt u zorg voor een soepele overgang naar een nieuwe raads- en collegeperiode?

Sprekers zijn Annemarie Penn - te Strake burgemeester van Maastricht, Janneke Braam statengriffier van Limburg, Wim Dijkstra voormalig burgemeester, Gert-Jan Kusters vanaf 1 september gemeentesecretaris van Sittard-Geleen en Antoin Scholten burgemeester van Venlo.

​Voor meer informatie over het programma en inschrijving klik hier


Als u meer wilt weten over de voorbereidingen van de verkiezingen kunt u hier klikken.