Intervisiebijeenkomsten voor griffiers

Enkele keren per jaar organiseren we op een woensdag of vrijdag op een centrale plek in het land onze zogenaamde inloop intervisiebijeenkomsten. U kunt sparren met collega's over een eigen dilemma of een algemene vraag.
Voorbeelden van vragen/thema's zijn:
Voor deelname vindt een telefonische intake plaats zodat wij van te voren weten welke thema's ingebracht worden en in de voorbereiding kunnen nadenken over groepsgroottte en werkvorm.
Deze bijeenkomsten kennen afhankelijk van de ingebrachte thema's maximaal 7 deelnemers, tenzij we vooraf aan een specifieke bijeenkomst een generiek thema koppelen (bijvoorbeeld het betrekken van inwoners, verbonden partijen, de verkiezingen etc), dan is het maximum aantal deelnemers 15.
Gezien de gevoeligheid van sommige thema's vinden wij het belangrijk dat u de hele dag van 10 tot 16 uur aanwezig kunt zijn.
De kosten per bijeenkomst bedragen 250 euro.
De data in 2019 zijn: