Lunchbijeenkomst voor wethouders, burgemeesters en gemeentesecretarissen: samenwerking in het college in de tweede helft van de collegeperiode 
De collegeperiode is halverwege, veel zaken van het coalitieakkoord zijn goed op stoom, maar de wereld heeft ondertussen niet stil gestaan. Nieuwe onderwerpen die om een antwoord vragen dienen zich aan en sommige onderwerpen uit het coalitieakkoord blijken in de praktijk weerbarstiger dan twee jaar geleden gedacht. Daarnaast zal het krachtenveld in de tweede helft van de collegeperiode politieker worden. Wat betekent dit voor het samenspel binnen de coalitie en binnen het college? Wat kan helpen om de belemmerende factoren voor het samenspel binnen het college te reduceren en welke factoren kunnen de samenwerking ondersteunen? Wat mag de wethouder wel/niet van de burgemeester, de collega-wethouders en de gemeentesecretaris verwachten?

Tijdens vier lunchbijeenkomsten (van 11 tot 14 uur) die we samen met de Wethoudersvereniging organiseren voor burgemeesters, gemeentesecretarissen en wethouders willen wij met u van gedachten wisselen over do’s en don’ts voor de tweede helft.

Nadere informatie per bijeenkomst vindt u hier: