Onder de noemer " de veranderende rol van de overheid" organiseert de Vereniging van Griffiers samen met de Vereniging van Gemeentesecretarissen, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en Petra Habets Advies & Ontwikkeling enkele mini-symposia voor griffiers, gemeentesecretarissen en burgemeesters.

Het eerste symposium vond plaats op 10 december 2015 in Almelo

Aan het programma werkten mee Jan Eshuis (gemeentesecretaris van  Hengelo), Henk Huitink wegbereider regionale samenwerking U10, Arthur ten Have (griffier van Zwolle), Adriaan Hoogendoorn (burgemeester van Oldebroek), Corrie Steenbergen (griffier van Almelo) en Willem Wijntjes (vmlg. voorzitter commissie BBV & oud raadslid).

Een korte video-impressie vindt u hier:


Een verslag van de diverse bijdragen volgt.

Voor meer informatie over het thema klik hier