Namiddag-symposia fragmentatie en polarisatie?

Woensdag 19 april 2017 en woensdag 17 mei in Karel V in Utrecht

Op 21 maart 2018 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De landelijk optredende fragmentatie in het politieke landschap kan ook in uw raad zichtbaar worden. Mogelijk kunnen er nieuwe partijen in de raad komen, niet alleen met nieuwe politieke ideeën, maar ook met een andere politieke stijl dan de huidige fracties.

Bij een aantal gemeenten en provincies is al ervaring opgedaan met een politiek versnipperd landschap, dus het is goed om in de aanloop naar de verkiezingen ervaringen te delen.

Hoe gaat u als driehoek van burgemeester, gemeentesecretaris en griffier om met een raad die wellicht gefragmenteerder en gepolariseerder is dan voorheen? Welke consequenties heeft dat voor de aanloop naar de verkiezingen, voor het inwerken van de raad, voor de formatieperiode, voor omgang en verhoudingen binnen de raad en voor de omgang van de raad met inwoners en ambtelijke organisatie?

Bij deze en ander vragen hebben we tijdens twee namiddag-symposia stil gestaan.

Hieronder staan video-impressies met - naast de openingen - de bijdragen van 

Als u meer wilt weten over de voorbereidingen van de verkiezingen kunt u hier klikken.
                  


  

De mindmap zoals gepresenteerd door Corrie Steenbergen: