De raad en de decentralisaties in het sociaal domein

Ons bureau heeft bij diverse gemeenten workshops verzorgd over de rol van de raad in relatie tot het sociaal domein. Ook op de Decentralisatie Dag voor Raadsleden in Zwolle verzorgden wij een tweetal workshops over de wijze waarop raadsleden hun thema's kunnen agenderen.

Dit resulteerde in 21 tips voor raadsleden.

Tevens heeft ons bureau een denkraam uitgewerkt dat raadsleden kunnen gebruiken bij het bepalen van hun eigen politieke agenda.

Tot slot hebben we een animatiefilm gemaakt over de rol van de raad bij discussies ver het sociaal domein:

 Over de domeinen jeugd als ouderen hebben we eveneens korte animaties gemaakt: