De zeven rollen van de overheid bij initiatieven vanuit de samenleving

We hebben de volgende film gemaakt over de rol van de overheid bij initiatieven vanuit de samenleving:Daarnaast hebben we een poster gemaakt. Als u hieronder doorklikt treft u een printbare versie aan 

Inspiratiesessie bestuurders met een hart voor burgerparticipatie
 
In samenwerking met het Ministerie van BZK en Diemen & Van Gestel Talentontwikkeling organiseerden we op 1 februari 2010 een kleinschalige inspiratiesessie voor een select gezelschap van lokale bestuurders met een hart voor burgerparticipatie.
De aftrap werd verzorgd door Pieter Winsemius, waarna schrijver en journalist Stephan Sanders een co-referaat verzorgde en discussie plaatsvond onder leiding van dagvoorzitter Andrée van Es.

Doel was om met belangrijke dragers van verandering in het openbaar bestuur te reflecteren over dilemma's als Samenvattend: hoe te komen van aanbod gestuurde participatie naar vraaggerichte participatie?
Voor een impressie van de middag in foto’s en citaten klik hier.

Voor een impressie van het co-referaat van Stephan Sanders: 

 

Door de herinirichting van deze site, is de archieffunctie van deze site op dit moment nog beperkt. Binnenkort zal deze site gevuld worden met documenten/films/verslagen en foto's van voorgaande jaren. Excuses voor het ongemak.