Rolopvatting

Door de herinirichting van deze site, is de archieffunctie van deze site op dit moment nog beperkt. Binnenkort zal deze site gevuld worden met  documenten/films/verslagen en foto's van voorgaande jaren. Excuses voor het ongemak.

Naar een bestuurlijke buienradar
Bestuurlijke conflicten horen bij het openbaar bestuur zoals regen bij Nederland. Toch kent niet iedere gemeente evenveel politieke reuring en kent niet elke bestuurlijke periode evenveel politieke crises.
Kan het opdoemen van bestuurlijke problemen voorzien worden? En als problemen vroegtijdig onderkend kunnen worden, zijn ze dan ook zodanig beheersbaar te maken dat het vertrek van wethouders of zelfs hele colleges voorkomen kan worden?
Kortom kan het lokaal bestuur een “bestuurlijke buienradar” ontwikkelen of horen we politiek-bestuurlijke conflicten te beschouwen als natuurlijk element in een gezond functionerende lokale democratie?

Bij deze en andere vragen hebben wij samen met Milo Schoenmaker, Dominic Schrijer en Henk Bouwmans stilgestaan tijdens ons inspiratiediner 2012 en enkele regionale bijeenkomsten die wij daarna organiseerden.

De inleiding van Dominic Schrijer tijdens het inspiratiediner 2012:


De inleiding van Milo Schoenmaker tijdens het inspiratiediner 2012:


De inleiding van Henk Bouwmans tijdens het inspiratiediner 2012:Opereren als bestuurder tijdens de tweede helft van de college- en raadsperiode
Dagvoorzitter Jan van Zanen interviewt - een uur voordat de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA bekend wordt - Eerste Kamerlid en vmlg minister van BZK Guusje ter Horst over do's en dont's voor de tweede helft van de raads- en collegeperiode tijdens de studiedag 'Vertrouwen in het Vervolg' op 16 maart 2012 georganiseerd door Petra Habets Advies & Ontwikkeling ism Congres- en Studiecentrum VNG.De schaduwzijde van politieke verantwoordelijkheid
Op maandag 21 juni 2010 organiseerden wij voor de begeleiders van onze intervisiebijeenkomsten, de sprekers van onze studiedagen en directe relaties ons tweede midzomernachtinspiratiediner, met dit jaar als thema de schaduwzijde van bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Tjeerd Herrema, die als wethouder in Amsterdam uit eigen beweging is afgetreden vanwege de perikelen rondom de Noord-Zuidlijn, verzorgde de inleiding waarna Ronald Bandell, voormalig voorzitter van het burgemeestersgenootschap en voormalig burgemeester van Dordrecht met ruim dertig jaar burgemeesterservaring in kleine en grote gemeenten, een co-referaat verzorgde als aftrap voor de discussie.
Voor een impressionistisch verslag klik hier, voor de speakernotes van Tjeerd Herrema klik hier en voor een weergave van het co-referaat van Ronald Bandell klik hier.

Door de herinirichting van deze site, is de archieffunctie van deze site op dit moment nog beperkt. Binnenkort zal deze site gevuld worden met  documenten/films/verslagen en foto's van voorgaande jaren. Excuses voor het ongemak.