Rekenkamer(commissie)

De rekenkamer(commissie) heeft zich ontwikkeld tot een niet meer weg te denken speler binnen het lokaal bestuur. Toch blijft het een voortdurende uitdaging om als rekenkamer de dialoog met zowel raad als college met de juiste scherpte in zowel timing als toon aan te gaan.
Wij kunnen u ondersteunen met training/een heidag om spiegelen en reflectie de effectiviteit van de rekenkamerfunctie zo groot mogelijk te laten zijn. Ook kunnen wij u ondersteunen bij (zelf)evaluatie. Tenslotte kunnen wij ondersteuning bieden bij creatieve werkvormen voor onderzoek en presentatie.
Voor rekenkameronderzoek zelf kunt u ons altijd benaderen, echter afhankelijk van thema en onderzoeksvraag zullen wij een keuze maken om offerte uit te brengen.

Rekenkamer & integriteit

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden,  Raadslid.Nu, heeft met medewerking van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) door ons bureau een onderzoek laten uitvoeren naar de rol die rekenkamers spelen bij signalering en beleidsontwikkeling op integriteitsgebied.  Uit deze verkenning blijkt dat de opvattingen of integriteit wel of niet tot het domein van de lokale rekenkamerfunctie behoort behoorlijk uiteenlopen. Anderzijds bestaat  bij gemeentebestuurders de behoefte  om meer accent te leggen op de borging van integriteit om zo incidenten te voorkomen en weerbaar te zijn tegen vermeende integriteitskwesties. Investeren in een gedeelde opvatting is daarom nodig.

Raadslid.Nu heeft de dialoog verbreed door het organiseren van een rondetafelconferentie waarin rekenkamers zelf in debat gaan met raadsleden en griffiers over de do’s en de don’ts van rekenkameronderzoek naar integriteit. Centraal stond de vraag wanneer en in welke vorm rekenkamers wel onderzoek naar integriteit kunnen doen en wanneer rekenkameronderzoek als instrument minder geschikt lijkt.


Rekenkamertool

In het verlengde van het griffierstool  en het burgemeesterstool heeft Raadslid.Nu besloten in het licht van de komst van de nieuwe gemeenteraden rond de verkiezingen ook een rekenkamertool te presenteren. Dit tool wordt ontwikkeld in samenwerking met de NVRR door Petra Habets Advies & Ontwikkeling. Bij de opzet ervan zijn ook griffiers betrokken geweest.

Trailer: wat kunt u verwachten in deze animaties? 

Hoe verhoudt rekenkameronderzoek zich tot ander onderzoek waar u als raadslid om kunt vragen?

 

 

Wat te doen met onderzoeksrapporten van de rekenkamer(commissie)?


 

 

Wat te doen met andere berichten van de rekenkamer(commissie)?

 

 

 

Hoe heeft uw verzoek aan de rekenkamer (commissie) de grootste kans van slagen?


 

 

Wat zijn de taken van de raad bij de inrichting van de rekenkamerfunctie?


 

 

En waarmee krijgt u te maken als het gaat om het budget van de rekenkamer(commissie)?


 

De verdere invulling van het rekenkamertool

Het rekenkamertool dat binnenkort op de site van Raadslid.Nu verschijnt bestaat uit vragen, adviezen tips, voorbeelden en doorverwijzingen om verder te lezen en heeft vijf ingangen:

Alvast veel dank en veel plezier bij het bekijken van de animaties!