Coaching & intervisie

Soms kan het prettig zijn te sparren over de hobbels die u in uw werk als bestuurder, directeur of professional tegenkomt. Deels kan dat in directe kring, maar een onafhankelijke derde kan u begeleiden afstand te nemen van de situatie en deze in een verfrissend perspectief te plaatsen. Ook biedt dit u de veiligheid te onderzoeken waarom u bepaalde zaken complex vindt en wat u daaraan kunt doen.

Om afstand te nemen van de dagelijkse hectiek en de grote lijnen te destilleren kunt u bij Petra Habets Advies & Ontwikkeling zowel terecht voor individuele coaching, teamcoaching of gewoon een klankbordgesprek. Daarnaast begeleiden we intervisie-sessies.

Hieronder vindt u per mogelijkheid een nadere toelichting, maar eerst een belangrijk algemeen aandachtspunt:
maatwerk staat centraal. Het gaat erom dat u die begeleiding vindt die past bij uw situatie. Iedere coach of procesbegeleider heeft zijn/haar eigen aanpak & specialiteit.
Dat is niet alleen een kwestie van professionaliteit, maar zeker ook van een persoonlijke klik.
Deze klik kunt u wellicht vinden bij ons, maar dat is zeker niet vanzelfsprekend. Petra Habets Advies en Ontwikkeling werkt daarom op incidentele basis samen met Diemen & Van Gestel Talentontwikkeling en Lumenz Talentontwikkeling.
Deze site geeft u inzicht in onze visie, benadering en werkwijze. Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact met ons opnemen U wordt dan door Petra Habets opgebeld voor een persoonlijke toelichting of een vrijblijvende afspraak voor een oriënterend gesprek.Klankbordgesprek


Soms staat u professioneel voor situaties waarin van u verlangd wordt over complexe aangelegenheden beslissingen te nemen of een ingewikkelde kwestie over het voetlicht te brengen. Zeker wanneer de belangen divers zijn kan het prettig zijn de materie zowel inhoudelijk als procesmatig met een buitenstaander door te nemen.
In één of enkele klankbordgesprekken komt u in korte tijd een stap verder door de gezamenlijke analyse van de situatie, het in kaart brengen van opties en eventueel het voorbereiden van uw aanpak. Ervaring leert dat het concreet oefenen door middel van rollenspel hierbij erg effectief kan zijn.
Ook kan er op meer structurele basis sprake zijn van situaties die u complex vindt, bijvoorbeeld de omgang met mensen die het slechtste in u naar boven weten te halen, maar waar u professioneel niet omheen kunt of de wens om te sparren over een volgende stap in uw loopbaan en de activiteiten die u nu moet ondernemen om daar te komen. In dat geval is individuele coaching wellicht aan te raden.
 

Individuele coaching


Individuele coaching is erop gericht u te ondersteunen een door u geformuleerd werkgerelateerd doel te bereiken. Dit doel kan inhoudelijk of meer procesmatig gericht zijn. Door u te spiegelen en te prikkelen, kritische vragen te stellen en u te confronteren helpt coach Petra Habets u uw vraagstuk te lijf te gaan. Op basis van een door uzelf geformuleerd plan van aanpak gaat u zelf op gestructureerde wijze aan de slag.
Goede coaching balanceert op een slap koord tussen betrokkenheid en onbevangenheid.
Een coach biedt de grootste meerwaarde zolang hij of zij de situatie van de gecoachte met een onbevangen blik kan beschouwen en hem of haar daarover kan spiegelen. Dat betekent dat coach en gecoachte ernaar moeten streven om in een zo kort mogelijke gesprekkencyclus tot resultaat te komen (4 tot maximaal 7 gesprekken van anderhalf uur).
De benadering van Petra Habets kenmerkt zich daarom door: Waar moet u bij stil staan alvorens een traject van coaching in te gaan:

Teamcoaching


Teamcoaching is erop gericht de samenwerking en communicatie binnen een team te optimaliseren zodat zowel het team als de individuele leden beter gaan presteren.
Of het nu gaat om samenwerking die net van de grond komt, van personen die elkaar nog niet goed kennen of de samenwerking binnen bestaande teams, ons doel is het proces te faciliteren zodat de individuele en organisatiedoelstellingen op elkaar afgestemd worden.
Door middel van spiegeling en spel gaan we samen met u als team op zoek naar wat u bindt, soms naar wat u van elkaar vervreemdt, altijd erop gericht dat het team zelf geïnspireerd tot oplossingen komt.

 


Intervisie


Periodiek organiseert Petra Habets Advies & Ontwikkeling intervisiebijeenkomsten voor specifieke groepen professionals of rondom thema’s. Onder actueel ziet u een overzicht van ons huidige aanbod.
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van deze bijeenkomsten of wanneer u binnen uw eigen organisatie(netwerk) platforms voor intervisie wilt opstarten kunt u contact met ons opnemen.