Dialoog met de samenleving

Wij zijn gewend met u na te denken hoe u het beste de dialoog met inwoners, bedrijven en maatschappelijk middenveld kunt inrichten, met aandacht voor de diverse rollen van bestuur en organisatie.
U kunt ons benaderen voor het faciliteren van deze dialoog, maar ook kunnen wij uw bestuurders of medewerkers begeleiden in de voorbereiding en trainen in gespreksvoering.
 

Referentie-opdrachten