Dialoog over rollen & samenspel

Met enige regelmaat zien wij gemeenteraden en colleges, maar ook ambtenaren en individuele bestuurders worstelen met de vraag: "wie doet nu wat?" en in het verlengde daarvan: "wat verwacht men nu van mij?"
Het periodiek tegen het licht houden van de spelregels over de rolinvulling helpt om de samenwerking te bevorderen.
Dit komt extra nauw voor die onderwerpen waar bewoners, bedrijven of belangengroepen een beroep op u doen.
  
Wij denken daarom regelmatig mee met (individuele) collegeleden, raadsleden/fracties na over proces en positie in een individueel dossier, maar vooral ook met de voltallige raad, aangevuld met college en ambtelijke top over lokaal maatwerk ten aanzien van duaal samenspel.
 

Referentie-opdrachten