Evaluatie & onderzoek

Hoewel wij met enige regelmaat onderzoek uitvoeren en hier ook expertise voor in huis hebben, zijn wij niet primair een onderzoeksbureau.

Onze staat van dienst op het terrein van onderzoek bestaat uit zowel onderzoek voor colleges als voor raden.

Wij nemen onderzoeksvragen enerzijds aan op basis van thema (ondermeer intergemeentelijke samenwerking, governance en krimp), anderzijds is een onderzoek vaak de basis om een goede dialoog op gang te brengen binnen een gemeente, tussen overheidslagen of met buurgemeenten, belangengroepen of bewoners.

Tot slot voeren we met enige regelmaat onderzoek uit met of in opdracht van beroepsgroepen.