Regionale samenwerking: op zoek naar de verbinding

Omdat het taakveld van de overheid verandert, zoekt u als bestuurder altijd naar de juiste schaal en naar de juiste samenwerkingspartners en de goede afspraken daarbij.

Wij kunnen u helpen de verbinding met elkaar te versterken.
 

Referentie-opdrachten