Regie op bestuurlijke ambities

Regelmatig zult u voor de vraag staan of uw organisatie toegerust is voor de ambities die u wilt realiseren. Dat start met de vraag hoe scherp u als team (college, raad of ambtelijk management) uw ambities in beeld heeft (en daarin prioriteiten kunt stellen).
Een gedragen beeld over wat u wilt bereiken helpt u in uw keuzes voor en dialoog met uw samenwerkingspartners en is tevens ondersteunend aan uw keuzes in organisatie-inrichting.
Ons bureau heeft veel ervaring in het systematisch en op energieke wijze faciliteren van complexe keuzeprocessen met veel belanghebbenden.Referentie-opdrachten